Akadémia umení v Banskej Bystrici

vysoká škola na Slovensku
(Presmerované z Akadémia umení)

Akadémia umení v Banskej Bystrici (AU) so sídlom v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola. Akadémia umení ponúka umelecké vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia poskytuje komplexné vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore „umenie“ zahŕňajúcich najmä orientáciu na výtvarné, hudobné, divadelné, filmové oblasti súčasného umenia a vykonáva vlastnú umeleckú, vedeckú a publikačnú činnosť. Na troch fakultách AU študuje približne 600 študentov.

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Základné informácie
PolohaBanská Bystrica, Slovensko
SkratkaAU
Typverejná vysoká škola
Zameranieumelecké
Rok založenia1997
Vedenie
Rektorprof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
ProrektorPaeDr. Peter Vitko
doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.
KvestorIng. Petra Virágová
Štatistické údaje
Počet fakúlt3
Počet študentov600
Ďalšie informácie
Školský časopisART3
Kontaktné údaje
AdresaKollárova 22,
974 00 Banská Bystrica
Telefón+421 48 4320 111
Oficiálny webaku.sk

Súčasného rektora, prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD., vymenovala do funkcie prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dňa 18. januára 2024.[1]

História

upraviť

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola založená 1. júla 1997.[2] Prvým rektorom AU sa stal prof. Alexander Melicher. Akadémia umení v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici zriadila Divadlo 44.[3] Vzdelávaciu, umeleckú a výskumnú činnosť akadémie mapuje akademický časopis ART3.[4] V roku 2021 bola sprístupnená celoakademická online databáza diel študentov a pedagógov AU. V roku 2021 bolo na Akadémii umení v Banskej Bystrici zriadené aj Simulačné centrum ART3.

Rektori

upraviť
 • prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc., funkčné obdobie od 20.februára 1998 do 31. augusta 2000
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 1. septembra 2000 do 31. augusta 2003
 • doc. PhDr. Zuzana Martináková, CSc., poverená funkciou rektorky od 1. septembra 2003 do 19. februára 2004
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2004 do 19. februára 2008
 • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2008 do 19. februára 2012
 • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., funkčné obdobie od 20. februára 2012 do 19. februára 2016
 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, funkčné obdobie od 20. februára 2016 – do 19.februára 2020[5]
 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., funkčné obdobie od 20. februára 2020 - do 19.februára 2024
 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., funkčné obdobie od 20. februára 2024 - doteraz /trvá/

Fakulty

upraviť

Fakulta dramatických umení

upraviť

Fakulta ponúka bakalárske a magisterské štúdium divadelných a filmových umení: divadelná dramaturgia a réžia, filmová dokumentárna tvorba, filmová dramaturgia a scenáristika a herectvo. Na fakulte študuje približne 200 študentov. Doktorandské štúdium je možné v odbore divadelná veda.

Fakulta múzických umení

upraviť

FMU ponúka bakalárske a magisterské vzdelanie v hudobných odboroch ako sú: kompozícia a dirigovanie zboru, hra na orchestrálne nástroje, hra na klávesové nástroje, vokálna interpretácia. Odbor hudobné umenie-hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie je možné študovať na doktorandskom stupni. Spolu na fakulte študuje okolo 160 študentov.

Fakulta výtvarných umení

upraviť

Na fakulte sú v prvých dvoch stupňoch akreditované tieto odbory: grafika, maľba, sochárstvo a audiovizuálne médiá/intermédiá a digitálne médiá. Tretí stupeň vzdelania možno dosiahnuť v odbore výtvarné umenie-voľné výtvarné umenie. Počet študentov je približne 225.

Databáza umenia

upraviť

Online databáza diel študentov a pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici[6] mapuje, archivuje a prezentuje práce, ktoré sú realizované nielen v rámci akademického prostredia. Študenti sú vedení k tomu, aby prepájali svoje štúdium s umeleckou praxou. Absolventi môžu vlastné portfólio dopĺňať aj po skončení štúdia, čo umožňuje akadémii sledovať umelecký rast a aktivity jej absolventov.

Simulačné centrum ART3

upraviť

Simulačné centrum ART3 je realizovaný projekt multimediálneho centra na Akadémii umení v Banskej Bystrici so zameraním na produkciu, postprodukciu a prezentáciu umeleckej tvorby. Simulačné centrum ART3 je od roku 2021 otvorené pre študentov a pedagógov všetkých troch fakúlt AU. Hlavnou aktivitou simulačného centra je tvorba umeleckých multimediálnych projektov, na ktorých sa podieľajú aj externí partneri z praxe.

Referencie

upraviť
 1. Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2020-02-18, [cit. 2020-02-23]. Dostupné online.
 2. HOLÉCYOVÁ, Marta. O akadémii umení [online]. Akadémia umení, 2021-03-03, [cit. 2001-06-30]. Dostupné online.
 3. Výročná správa za rok 2011 [online]. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, [cit. 2013-01-17]. Dostupné online. Archivované 2016-03-06 z originálu.
 4. Časopis ART3
 5. Rektori vysokých škôl [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, [cit. 2016-06-07]. Dostupné online. Archivované 2016-08-03 z originálu.
 6. Databáza umenia Akadémie Umení v Banskej Bystrici [online]. www.aku.sk, [cit. 2022-06-12]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°44′29″S 19°09′09″V / 48,741322°S 19,152571°V / 48.741322; 19.152571