Akcidens (filozofia)

Akcidens (lat.) alebo akcident alebo akcidencia alebo symbebekos (gr.) je nepodstatná, skôr vonkajšková, náhodná, dočasná, premenlivá črta alebo vlastnosť predmetu (veci), (premenlivá) vlastnosť, stav veci, substancie. Akcidens je opak atribútu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.