Alžbetin dvor (román)

Alžbetin dvor bol prvý diel románovej trilógie Hany Zelinovej Alžbetin dvor, Volanie vetra a Kvet hrôzy, ktorej dej umiestnila do rodného Turca, prevažne do mesta Vrútky. Je to historická epopeja, pojednávajúca o pohnutých osudoch zemianskeho rodu Fabici, počínajúc Mathiasom Fabicim a končiac jeho pravnukom Filipom Fabicim, ktorý je aj rozprávačom deja. tento prvý diel trilógie bol spracovaný do prvých štyroch dielov rovnomenného TV seriálu. Kompozičným princípom diela je niečo medzi princípom reťazovým a retrospektívnym - hlavný hrdina diela vystupuje ako pisateľ akýchsi svojich „pamätí“, v ktorých opisuje udalosti jedného až dvoch rokov svojho života. Tieto udalosti sa všetky spájajú v ňom a objasňujú mu nevyjavené tajomstvá histórie jeho rodiny.

Alžbetin dvor

Autor Hana Zelinová
Pôvodný jazyk Slovenčina
Krajina vydania Československo
Nakladateľstvo originálneho vydania Slovenský spisovateľ
Dátum 1. vydania originálu 1971 [1]
Literárny druh Epika
Literárny žáner Historická epopeja
Slovenské vydania knihy

Mladý Filip Fabici vyrastal bez matky a otca, len so starou matkou a Správcom Fabiciovského majetku Jakubom na Alžbetinom dvore, v uzavretom prostredí hornouhorských šľachtických dvorov. Alžbetin dvor, ktorý obýva je najkrajší dvor v Turci a jeden z najkrajších v celom Hornom Uhorsku. Najviac sa kaštieľ môže pýšiť veľkou izbou, salónom, ktorý vzbudzuje závisť a zamestnáva fantáziu mnohých iných miestnych šľachticov. Kaštieľ dal postaviť Filipov prastarý otec Mathias ako dar pre svoju manželku Alžbetu Castiglione za to, že mu porodila syna, Filipovho starého otca Tomáša Fabiciho. Na kaštieľ pozve maliara, aby Alžbetu zvečnil na plátno, no počas maľovania sa títo dvaja do seba zamilujú a Mathias Alžbetu zabije. Históriu až na zabitie Alžbety sa Filip dozvedá prevažne od svojho poručníka Jakuba a starej matky Júlie Thomkovej, ktorá si zobrala Tomáša Fabiciho, ktorý však krátko po svadbe zomrel na zápal pľúc pri rybačke. O vražde sa dozvedá až keď Alžbetin dvor vyhorí a v jeho ruinách sa nájde mŕtvola Alžbety Castiglione, čo vyvracia Mathiasove tvrdenie, že sa utopila v zátoni, ktorú dal pre ňu vyhĺbiť. Po jej smrti vydal Mathias svoj kódex, hovoriaci, že na Alžbetinom dvore nesmie už nikdy žiť žiadna Alžbeta. Ak by nejaký jeho dedič zobral za ženu nejakú Alžbetu, stráca tým vlastnícke právo na kaštieľ a všetko, čo k nemu patrí. Tento kódex prináša nešťastie prakticky od začiatku. Najprv si ním pohnevá spríbuzené šľachtické rody Ruttkayovcov a Lilgovcov, lebo oba pripraví o ich dedičné majetky (Ruttkayovcov o Panské hony, Lilgovcov o dubinu), neskôr sa jeho vnuk a Filipov otec Aurel Fabici zamiluje do Alžbety Lilgovej, ktorú si však nemôže vziať a tak si proti svojej vôli vezme Žofiu Rakovskú, ktorá ho miluje, no jej láska nie je opätovaná a Aurel chvíľu po spečatení svadobnej zmluvy a podpísaní Mathiasovho kódexu odchádza do cudziny, a vráti sa omnoho neskoršie, až vtedy prvý raz splní svoje manželské povinnosti a Žofia porodí Filipa. Po Aurelovej smrti na poľovačke Žofia postrieľa barzoje, ktoré si Aurel priniesol zo svojich ciest a zošalie. Odvtedy už len chradne a napokon zomrie. Filip na sebe cíti ťažobu všetkých hriechov svojich predkov a snaží sa jej zbaviť. Vie, že menom jeho otca strašia matky neposlušné deti až na Liptove. Preto sa uzmieri s krstným otcom svojho otca Žigmundom Ruttkayom, ktorý mu na znak tohto uzmierenia pošle upytlačené jarabice a rodovú súbojovú pištoľ, ktorú kedysi ukradol. Na rodine Ruttkayovcov Hana Zelinová poukázala na zemiansky úpadok. Majetku nemali prakticky žiadneho, ale hrdosti na rozdávanie. Žigmund Ruttkay, pán dolného dvora mal šesť dcér a ani jedného syna. Dcéry chcel vydať za šľachticov, no tie sa tomu búrili. Prvá sa vzbúrila najstaršia, Judita, ktorá ušla s nemeckým komediantom. Ostatné dcéry sa tiež väčšinou vydali proti jeho vôli, no v tej dobe už Žigmund nebol pri rozume zo žiaľu nad Juditinou smrťou, o ktorej mu povedali, že sa utopila v Turci. Filip ruttkayovským dcéram pomáha vyžiadať otcov podpis na svadobné zmluvy, čím sa odbremeňuje od starých zemianskych fundamentov a stáva sa novým človekom. Predtým ešte Alžbetin dvor navštívi Alžbeta Lilgová, teraz už Lubowicka s dcérou Wandou. Júlia Thomková dúfa, že si ju Filip zamiluje a napraví tak krivdy medzi oboma rodmi. Tomu je však mladá šľachtičná nesympatická, zvlášť, keď zistí, že je kleptomanka a pokúsila sa ukradnúť perly jeho matky. Nakoniec sa Filip po návrate zo štúdií zamiluje do Klementíny Nedeckej, ktorú si i vezme. Po smrti Júlie Thomkovej kaštieľ vyhorí a Filip cíti, že sa konečne zbavil rodového nešťastia, ktoré ho doteraz prenasledovalo.

  1. [1]

Hana Zelinová, Alžbetin dvor