Delta Velorum (δ Velorum, δ Vel) je hviezda v súhvezdí Plachty. Je zákrytovou dvojhviezdou dvoch bielych hviezd hlavnej postupnosti, ktoré delí vzdialenosť len pol astronomickej jednotky. Jasnosť počas zákrytu poklesne o 0,4 magnitúd.