Amplitúdová modulácia

Amplitúdová modulácia (AM) patrí medzi jednoduché spojité modulácie. V závislosti na zmene modulačného signálu sa mení amplitúda nosného signálu. Frekvencia a ani fáza nosnej sa u tejto modulácie nemení. Historicky je to najstarší druh modulácie. Začala sa používať pri experimentoch s rádiovým vysielaním už v roku 1900. Klasická amplitúdová modulácia obsahuje nosnú vlnu a dve (súčtové a rozdielové) postranné pásma (DSB- Dual Side Band). Z rôznych dôvodov sa niekedy niektoré z týchto zložiek odstraňujú a tak vznikajú modulácie s jedným postranným pásmom (SSB – Single Side Band), alebo s potlačenou, alebo aspoň redukovanou nosnou (SC – Suppresed Carrier, alebo RC – Reduced Carrier).

Schéma amplitúdovej a frekvenčnej modulácie

Pozri ajUpraviť