Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. Je významná pri opise elektromagnetického žiarenia a mechanického vlnenia, teda napríklad svetla a zvuku. Energia fotónu je priamoúmerná jeho frekvencii : kde je Planckova konštanta.

Vo fyzike sa používa aj tzv. kruhová frekvencia, značená (grécke omega), . Tá je v prípade pohybu po kružnici rovná uhlovej rýchlosti telesa.

Frekvencia sa označuje ako alebo (grécke písmeno ). Jej základnou jednotkou SI je hertz, skratka Hz (rozmer 1 Hz = 1 s−1). V praxi sú časté aj jej násobky kilohertz (kHz, tisícnásobok hertzu) , megahertz (MHz) a gigahertz (GHz). V technickej praxi sa používa ako jednotka počet otáčiek za minútu (ot./min).

Súvis s periódou a vlnovou dĺžkou

upraviť

Frekvencia je definovaná ako obrátená hodnota periódy  :

 

Vlnenie (teda napr. svetlo alebo zvuk) prejde za jednu periódu jednu vlnovú dĺžku  . Preto pre rýchlosť šírenia vlnenia   (napríklad rýchlosť svetla alebo rýchlosť zvuku) platí

 

Z tohto vzťahu vieme vyjadriť frekvenciu ako