Gigahertz (GHz) je SI jednotka frekvencie pomenovaná na počesť Heinricha Rudolfa Hertza.