Hertz (Hz) je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Jednotka je pomenovaná podľa profesora Heinricha Rudolfa Hertza, bádateľa v oblasti elektromagnetických vĺn.

Jednotka vyjadruje, koľko pravidelných dejov sa odohrá za jednu sekundu. Jeden hertz jednoducho znamená „jedenkrát za sekundu“ (1/s, s−1); 100 Hz znamená „stokrát za sekundu“, atď. Jednotka sa môže použiť na popis ľubovoľného periodického deja – napríklad hodiny tikajú s frekvenciou 1 Hz, ľudské srdce môže biť s frekvenciou 1,2 Hz. Frekvencia náhodných dejov, ako je rádioaktívny rozpad, je vyjadrená v jednotkách Becquerel.

V staršej literatúre sa môžete dočítať o cykloch. Napríklad o prijímačoch na dvadsiatich kilocykloch.

Meno hertz bolo prijaté organizáciou CGPM (Conférence générale des poids et mesures) v roku 1960, nahradilo predchádzajúce meno tejto jednotky, cyklov za sekundu (cycles per second – cps), spolu s príslušnými násobkami (kilocykly, megacykly a tak ďalej). V bežnom použití nahradil hertz meno cykly za sekundu od roku 1970.

SI násobky upraviť

1 kilohertz kHz 103 Hz 1 000 Hz
1 megahertz MHz 106 Hz 1 000 000 Hz
1 gigahertz GHz 109 Hz 1 000 000 000 Hz
1 terahertz THz 1012 Hz 1 000 000 000 000 Hz
1 petahertz PHz 1015 Hz 1 000 000 000 000 000 Hz
1 exahertz EHz 1018 Hz 1 000 000 000 000 000 000 Hz

Webové odkazy upraviť