Analógia (biológia)

Analógia v biológii je termín popisujúci funkčnú zhodu orgánov, ktoré majú rozličnú štruktúru, resp. vývojový pôvod. Typickým príkladom sú krídla vtákov, netopierov a hmyzu. Vyskytuje sa najmä u živočíchov žijúcich v rovnakom prostredí, a je prejavom rôznych evolučných ciest vedúcich k príslušnej funkcii (v uvedenom príklade k schopnosti letu).

Pozri aj

upraviť