Androgýnia

Androgýnia môže byť:

 • v zoológii, botanike, lekárstve: hermafroditizmus (ako nechorobný alebo chorobný stav)[1]
 • v botanike:
  • hermafroditizmus (pozri vyššie)
  • hermafroditizmus v podobe obojpohlavnosti kvetov[2], pozri pod hermafroditizmus
  • a) výskyt samčích kvetov v súkvetí, ktoré je inak čisto samičie, b) výskyt samčích a samičích kvetov v tom istom súkvetí po sebe [3][4], opak gynandrie[5], pozri androgýnia (súkvetie)
 • v zoológii a lekárstve[2][6]:
 • v psychológii: a) prítomnosť typicky mužských a typicky ženských osobnostných vlastností rovnakou mierou v jednej osobe [2], b) prítomnosť resp. zmes mužských a ženských telesných a psychických vlastnosti v jednej osobe [7], pozri androgýnia (psychológia)

ZdrojeUpraviť

 1. obojpohlavnosť. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 337.
 2. a b c Androgynie. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 3. https://psjc.ujc.cas.cz/img.php/img/133/333796900_170751_32230_677
 4. Duden, Das Fremdwörterbuch. 11., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl. Berlin : Dudenverlag, 2015. 1136 s. ISBN 978-3-411-04061-2. S. 87.
 5. gynandrie. In: Ottův slovník naučný nové doby (dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému). [s.l.] : J. Otto, 1933. 790 s. S. 977.
 6. androgýnia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 76.
 7. Androgynie. In: Lexikon der Psychologie. [CD-ROM] Heidelberg; Berlin : Spektrum, Akad. Verl, 2002. ISBN 3-8274-0466-5.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.