Anomalistická obežná doba

Anomalistická obežná doba je obežná doba medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi telesa (Zeme, Mesiaca) pericentrom (perihéliom, perigeom) dráhy. Pri posune priamky apsíd v smere obežného pohybu telesa je anomalistická obežná doba obyčajne dlhšia ako siderická obežná doba (anomalistický mesiac, anomalistický rok).

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.