Obežná doba (astronómia)

Obežná doba (iné názvy: doba obehu, čas obehu, obežný čas, perióda obehu, obežná perióda, orbitálna perióda, perióda) je čas potrebný, kým teleso, napríklad planéta, vykoná jeden obeh okolo materského telesa, napríklad hviezdy.

Podľa toho, ako definujeme obeh, rozoznávame niekoľko typov obežných dôb. V slnečnej sústave rozlišujeme:

  • Siderická obežná doba je čas potrebný na vykonanie obehu planéty okolo Slnka vzhľadom na hviezdy.
  • Synodická obežná doba je čas potrebný na to, aby sa objekt objavil na rovnakom mieste na oblohe vzhľadom na Slnko pri pozorovaní zo Zeme. Je to čas medzi dvoma konjukciami so Slnkom a je to obežná doba vzhľadom na Zem. Odlišuje sa od siderickej, pretože aj Zem sa pohybuje okolo Slnka.
  • Drakonická obežná doba medzi dvoma okamihmi prechodu telesa cez svoj výstupný uzol, čiže bod, kde dráha pretína ekliptiku.
  • Anomalistická obežná doba je doba medzi dvoma prechodmi objektu perihéliom.
  • Tropická obežná doba je doba medzi dvoma prechodmi objektu jarným bodom.

Štandardný výpočet obežnej doby upraviť

V prípade nerušeného pohybu kozmických telies (v zjednodušenej úlohe dvoch telies) existuje pre eliptické (a kruhové) dráhy jediná doba obehu, ktorá je viazaná k hodnote veľkej polosi dráhy podľa 3. Keplerovho zákona. Doba obehu P je rovná

 ,

kde a je veľká polos a μ je gravitačný parameter centrálneho telesa.

Príklady siderických a synodických obežných dôb. upraviť

Objekt Siderická obežná doba (v rokoch) Synodická obežná doba (v rokoch) Synodická obežná doba (v dňoch)
Merkúr 0.240846 (87.9691 dní) 0.317 115.88
Venuša 0.615 (225 dní) 1.599 583.9
Zem 1 (365.25636 solar dní)
Mesiac 0.0748 (27.32 dní) 0.0809 29.5306
99942 Apophis (blízkozemský asteroid) 0.886 7.769 2,837.6
Mars 1.881 2.135 779.9
4 Vesta 3.629 1.380 504.0
1 Ceres 4.600 1.278 466.7
10 Hygiea 5.557 1.219 445.4
Jupiter 11.86 1.092 398.9
Saturn 29.46 1.035 378.1
2060 Chiron 50.42 1.020 372.6
Urán 84.01 1.012 369.7
Neptún 164.8 1.006 367.5
134340 Pluto 248.1 1.004 366.7
50000 Quaoar 287.5 1.003 366.5
136199 Eris 557 1.002 365.9
90377 Sedna 12050 1.00001 365.1[citation needed]

Synodické obežné doby vzhľadom na iné planéty

Obežná doba (rokov)
Relatívne k Jupiter Saturn Chiron Urán Neptún Pluto Quaoar Eris
Slnko 11.86 29.46 50.42 84.01 164.8 248.1 287.5 557.0
Jupiter 19.85 15.51 13.81 12.78 12.46 12.37 12.12
Saturn 70.87 45.37 35.87 33.43 32.82 31.11
2060 Chiron 126.1 72.65 63.28 61.14 55.44
Urán 171.4 127.0 118.7 98.93
Neptún 490.8 386.1 234.0
134340 Pluto 1810.4 447.4
50000 Quaoar 594.2