Anonymus je typ tajnej vojenskej a špionážnej družice USA. Družice Anonymus nahradili družice Discoverer, Samos a Midas. Štartovalo ich veľmi veľa na odlišné dráhy, od extrémne nízkych (apogeum 125 km) až po vysoké (apogeum vyše 1 000 km), s rôznym sklonom. Vyniesli ich zväčša nosné rakety Atlas Agena, Thor Agena, Titan a ďalšie zo základne Vandenberg, neskôr z Western Test Range. Na obežných dráhach ich bolo súčasne aj sto.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.