Anorganická príroda

Anorganická príroda alebo neživá príroda je príroda existujúca vo forme polí a žiarení (slnečné svetlo, teplo) a látok ako je voda, vzduch, minerály, horniny a pôda[1]. Neživá príroda predstavuje v podstate abiotické zložky životného prostredia. Poskytuje podklad pre rozvoj a existenciu života (vo forme aký je známy na Zemi) a podľa evolučnej abiogenézy je základným predpokladom pre vznik života.

Skalné steny v národnom parku Arches, Utah, USA

Teda na Zemi ide o celú Zem bez organizmov: hornina, voda, pôda, atmosféra a iné.[2]

ReferencieUpraviť

  1. AUBRECHT, Roman, et al. Prírodopis 8 pre 8. ročník základných škôl. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 157 s. ISBN 80-08-02469-0. S. 9.
  2. príroda. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 494-495.