Antická literatúra

Antická literatúra je súčasť antického umenia, východisko pre renesanciu, klasicizmus, romantizmus, realizmus.

Antický hrdina je spätý s prírodou a len pozemský život má preňho cenu. Človek, príroda a bohovia tvoria jednotu. Bohovia majú aj ľudské vlastnosti, ale človek je im podriadený a bezmocný voči ich rozhodnutiu.

Pozri aj

upraviť

Zoznam literatúry

upraviť
  • Buchwald, W. - Hohlweg, A. - Prinz, O.: Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters, 1963
  • Croiset, A. a M.: Hitoire de la littérature grecque, I-V, 1901 an. Encyklopedie antiky, 1973
  • Schmid, W. - Stählin, O.: Geschichte der griechischen Literatur, I-II, 1929
  • BORECKÝ, Bořivoj; DOSTÁLOVÁ, Růžena, a kol. Slovník spisovatelů. Řecko: antická, byzantská a novořecká literatura. 1. vyd. Praha : Odeon, 1975. 668 s. (Slovníky spisovatelů.) (po česky)

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.