Antropológia

(Presmerované z Antropológ)

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch:

Význam a) je v strednej Európe skôr starší (pochádza z kontinentálnej Európy), význam b) je v strednej Európe skôr novší (pochádza z USA a čiastočne Francúzska).

Najstaršími časťami antropológie sú de facto biologická antropológia (fyzická antropológia) a filozofická antropológia, ale ako vyslovene samostatná veda sa prvá samostatne vyčlenila biologická antropológia.

Referencie upraviť

 1. antropológia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk).
 2. heslá Anthropologie, Kulturanthropologie, Sozialanthropologie in: Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bd., 2005-2006
 3. http://www.britannica.com/EBchecked/media/61795/
 4. antropologie. In: Malá československá encyklopedie I A-Č. Praha: Academia, 1984. s. 197.; antropologie sociální. In: Malá československá encyklopedie I A-Č. Praha: Academia, 1984. s. 197.
 5. Malina, J. et al.: Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk : (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění), 2009
 6. Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005, najmä str. 295
 7. Doda, Z.: Introduction to Sociocultural Anthropology [1]
 8. anthropology in: Columbia encyclopaedia
 9. anthropology in: Darvill, T.: The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, 2008
 10. antropologie (a nasl. heslá) in: Petrusek, M. et al.: Velký sociologický slovník I, 1996
 11. Anthropologie in: Freudig, Doris (Red.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004
 12. Petrusek, M. et al.: Velký sociologický slovník, 1996
 13. antropologie. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 16-17. (po česky)

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť