Apella bola v starovekej Sparte ľudovým zhromaždením občanov.

Apellu zvolávali pravidelne spartskí úradníci efori. Schádzali sa na nej spartskí občania (gr. Spartiatai), ktorí dovŕšili aspoň tridsať rokov. Apella mohla rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré na rokovanie snemu pripravila gerúzia. Právo rečniť na apelle mali len králi alebo úradníci, občania len rozhodovali. Hlasovanie bolo jednoduché: občania sa buď rozdelili na dve skupiny, podľa toho, kto podporoval alebo nepodporoval nejaký návrh, alebo údermi mečov na štíty vyjadrovali svoju spokojnosť alebo nespokojnosť.