Granitový aplit je jemnozrnná žilná vyvretá hornina, zložená prevažne z kremeňa, živcov a nízkeho objemu sľúd. Patrí medzi žilné ekvivalenty granitoidných hornín.

Aplit
Aplit zo západokarpatského tatrika, Chopok, Nízke Tatry
Aplit zo západokarpatského tatrika, Chopok, Nízke Tatry
Zloženie
Hlavné minerálykremeň, živce, sľuda
Akcesórieturmalín
Vlastnosti
Textúrajemnozrnná
Farbabiela, sivá, svetlo žltá

Okrem granitoidných aplitov existujú aj aplity syenitového alebo dioritového zloženia. Termín zaviedol von Leonhard (1823) z gréckeho haploos = jednoduchý.[1]

Vznik upraviť

Aplity tvoria (vonkajšiu) hraničnú zónu pegmatitových žíl. Tvorí ich zvyšková magma, ktorá sa oddelila od granitoidných intrúzií. Obyčajne kryštalizujú v puklinách chladnúcich granitoidov.

Zloženie a vlastnosti upraviť

 
Aplit v strede žily v granodiorite, Švihov (Železné hory, Česko).

Aplity sú veľmi jemnozrnné horniny. Ich zrná sú menšie ako 2 mm[2], väčšinou okolo 0,5 mm[3]. Zložené sú hlavne z kremeňa a živcov (ortoklas, kyslé plagioklasy), niekedy i muskovitu. Sú pomerne odolné a ťažko zvetrávajú. Ak prerážajú telesá magmatitov, sú viditeľné v teréne v podobe chrbátov a valov[4]. Má panalotriomorfnú štruktúru.

Výskyt upraviť

Vystupuje vo forme žíl (často tenších ako 20 cm[5]) v hrubozrnnejších vyvretých horninách.

Lokality upraviť

Vo svete upraviť

V Česku sú bežné napr. v Stredočeskom plutóne.

Slovensko upraviť

V Západných Karpatoch sa vyskytujú iba v pásme jadrových pohorí v Malých Karpatoch, sú zriedkavejšie ako pegmatity.

Použitie upraviť

Aplity na rozdiel od pegmatitov, ktoré obklopujú nemajú osobitné využitie[4].

Referencie upraviť

  1. Le Maitre, R.W. (Editor), 2002, Igneous rocks A Classification and Glossary of Terms Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press, Cambridge, s. 58
  2. Krist, E., Krivý, M., 1985; Petrológia. Alfa, Bratislava, 464 s.
  3. Petránek, J. Aplit, On-line Geologická encyklopedie [online]. geology.cz, 2007, [cit. 2008-11-05]. Dostupné online.
  4. a b Aplit, Minerály a horniny Slovenska [online]. mineraly.sk, [cit. 2008-11-05]. Dostupné online.
  5. Kearey, P., 2001: Dictionary of Geology. Penguin Books Ltd., London, 311 s.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Aplit

Zdroj upraviť

Mineraly.sk – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.