Applet je (relatívne) jednoduchá aplikácia, ktorá sa spúšťa z iného programu napr. webového prehliadača. Na rozdiel od programu nemôže applet bežať samostatne (na rozdiel od servletu). Musí byť spustený pomocou multimediálneho kontaineru poskytovaného hostiteľským programom, zvyčajne pomocou pluginu (na rozdiel od skriptu napísaného v skriptovacom jazyku ako je napr. JavaScript). Applet býva bezstavový a z bezpečnostných dôvodov disponuje len obmedzenými prístupovými právami (pri práci so súborovým systémom).

Príklad využitia appletov upraviť

Applet bývá často chápaný ako synonymum pre Java applet, ktorý bol jeho typickým predstaviteľom. Java applet, potomok triedy java.applet.Applet, už nie je podporovaný prehliadačmi. Iným príkladom appletov sú flash filmy (SWF) alebo applety pre Windows Media Player, pomocou ktorých sa napr. zobrazujú videosekvencie. Pomocou appletov vznikli najrôznejšie webové hry, demonštračné/simulačné/modelovacie aplikácie napr. vo fyzike alebo pluginy na špeciálne použitie, napríklad na zobrazovanie 3D objektov.