Multimediálny kontajner

Multimediálny kontajner je obálka súboru alebo dátového toku, ktorá obsahuje jeden alebo viac prúdov multimediálnych dát (stôp, streamov). Do jedného súboru je potom možné uložiť jednu video stopu, niekoľko zvukových stôp a titulkov v rôznych jazykoch. Takto je zaistená ich vzájomná časová synchronizácia. Užívateľ si môže pri prehrávaní vybrať, ktorú kombináciu multimediálnych dát chce použiť.

Formáty kontajnerov sa vzájomne líšia podľa svojich schopností pojať rôzne multimediálne dáta. Pre prehrávanie jednotlivých kontajnerov používame tzv. demuxer (tiež splitter), ktorý rozdelí dátové prúdy do rôznych dekodérov a následne do výstupných zariadení. Niektoré kontajnery môžu mať v sebe uloženú len obmedzenú množinu formátov (napr. MPEG), iné umožňujú uložiť viacej stôp jedného typu dát (napr. formát Matroska). Typ kontajnera nedefinuje kompresiu uložených dát, tá je určená použitým kodekom. Informácia o tom, akým kodekom bol každý dátový prúd kódovaný, určuje FourCC alebo Codec ID. Tieto informácie je možné prečítať pomocou programu Media Info.

Príklady kontajnerov

upraviť
Vývojár Formát Prípona súboru Použitie Detaily
Adobe Systems Flash Video flv,.f4v,.f4p,.f4a,.f4b video pre streamovanie videa na webe
Portable Document Format .pdf Dokumenty pre text, obrázky alebo binárne dáta
Tagged Image File Format .tif,.tiff Rastrová grafika
Apple Audio Interchange File Format .aif,.aiff,.aifc,.ief,.snd audio, video vyvinutý z Interchange File Format (Amiga IFF)
Quicktime .mov,.qt video QTFF / súčasť technológie Quick Time
Electronic Arts ILBM - InterLeaved BitMap Obrázky vyvinutý z Interchange File Format (IFF)
ANIM Animácie vyvinutý z Interchange File Format (IFF)
FTXT Text vyvinutý z Interchange File Format (IFF)
Microsoft RIFF WAVE .wav Audio vyvinutý z Resource Interchange File Format (RIFF)
Microsoft Exchange .msg E-Mail súbor správy programu Outlook
Údajový súbor programu Outlook .pst E-Mail súbor z údajmi prog. Outlook na lokálnom disku
Virtual Hard Disk .vhd Virtuálny pevný disk virtuálne pevné disky pre Microsoft Virtual PC
Advanced Streaming Format .asf,.wmv,.wma audio, video súčasť Windows Media Framework a natívna podpora vo všetkých verziách Windows
Audio Video Interleave .avi video starší formát, technicky zastaraný
Sun Microsystems Au .au,.snd Audio
VMware VMDK .vmdk virtuálny dátový nosič virtuálne pevné disky pre VMware
3GPP 3gp .3gp audio, video optimalizovaný pre mobilné telefóny, založené na mp4
MPEG
MPEG-1 System Stream .mpg,.mpeg video oficiálny kontajner pre videoformát MPEG-1
MPEG-2 Program Stream .mpg,.mpeg,.ps video podobný ako MPEG-1 System Stream, dáva lepšie výsledky, rýchlejší transport
MPEG-2 Transport Stream .ts,.tsp video podobne ako DVB optimalizovaný pre bezchybné prenosy
MPEG-4 .mp4 video založený na Quicktime
Real Networks RealMedia .rm,.rmvb,.ra,.ram audio, video kontaijner pre RealAudio a RealVideo streamy.
Xiph.org Ogg .ogg.ogv audio, video oficiálny kontajner pre Ogg formáty
Ogg Media .ogm audio, video rozšírenie pôvodného Ogg kontainera
neznámy MXF .mxf audio, video Multimedia Exchange Format, používa sa predovšetkým pri plošnom vysielaní (broadcasting)
OMFI .omf audio, video AVID formát pre profesionálny strih a editáciu
DV .dv video pre profesionálny strih a editáciu.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Multimediální kontejner na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).