Kodek

zariadenie alebo počítačový program na kódovanie a/alebo dekódovanie dátového toku alebo signálu

Kodek[1][2] (nesprávne: kódek; staršie v telekomunikáciách aj: kódovač-dekódovač[2], kodér-dekodér[2]; angl. codec) je zariadenie alebo počítačový program na kódovanie a/alebo dekódovanie dátového toku (streamu) alebo signálu. Slovo kodek je pôvodom z anglického codec (COder - DECoder alebo COmpression - DEcompression).

Kodek môže pracovať ako kodér, ktorý dátový tok zakóduje do vhodného formátu pre prenos, uloženie alebo kompresiu, a/alebo ako dekodér, ktorý dátový tok dekóduje na prehliadanie, editáciu alebo prenos.

Použitie upraviť

Kodeky sa často používajú pri spracovaní zvuku alebo obrazu. Dátové toky pri vysielaní v médiách, videokonferenciách, pri prehrávaní digitálnych videozáznamov a audiozáznamov sú väčšinou upravené pomocou niektorého kodeku.

Napríklad, v digitálnych videokamerách sa v analógovo-digitálnom prevodníku (ADC: Analog - Digital Converter) analógový signál prevádza na digitálny, ktorý sa neskôr videokompresorom upravuje na komprimovaný digitálny záznam alebo prenos. V prijímacom zariadení potom prejde signál cez videodekompresor, cez digitálno-analógový prevodník (DAC: Digital - Analog Converter) do analógového stavu.

Obdobne sa v digitálnych diktafónoch alebo mobilných telefónoch (príp. iných digitálnych telefónoch) prevádza analógový audiosignál na digitálny, ktorý sa následne audiokompresorom komprimuje. Prijímacie zariadenie potom signál dekomprimuje s pomocou audiodekompresora a cez digitálno-analógový prevodník prevádza digitálne signály späť na analógové, aby mohli byť prehrané.

Kvalita verzus veľkosť upraviť

  • V záujme dosiahnuť čo najmenší objem dát výsledného streamu kodeky často používajú stratové kompresie. To znamená, že počas prevodu dochádza ku strate kvality signálu.
  • Kodeky používajúce bezstratovú kompresiu umožňujú plne zachovať kvalitu signálu, ktorý kodek spracúva. Kompresné pomery takýchto kompresií sú však obvykle malé. To znamená, že výsledok bezstratovej kompresie obvykle vyžaduje vyšší objem dát v porovnaní so stratovými kompresiami.

Kontajner upraviť

Niektoré multimediálne dátové toky musia obsahovať obidvoje - audio- aj videodáta, a často aj nejakú formu metadát, ktoré zabezpečia synchronizáciu audio- a videoobsahu. Každý z týchto troch streamov môže obsluhovať odlišný program, proces alebo hardvér, ale pre multimediálny dátový tok je potrebné, aby boli uložené spolu v prenositeľnej forme, v tzv. kontajneri.

Podľa toho, kde sa signál spracúva, rozlišujeme medzi kodekom a endekom. Pri softvéri potom hovoríme o kódovaní, pri hardvéri o enkódovaní. Jednoduchým príkladom endeku je zariadenie - modem.

Tu je potrebné poznamenať, že mnohí nesprávne vykladajú, že AVI je kodek. AVI je kontajner, ktorý môžu využívať rôzne kodeky na ukladanie videa (nie podľa ISO). Známe a rozšírené sú aj kontajnery definované v ISO štandardoch, ako je MP4 a MPG. Ďalšie známe kontajnery sú napríklad ASF, MOV, RM alebo MKV.

Zdroje upraviť

  1. Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií - 2022 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický) ISBN 978–80–89906–12–3
  2. a b c Nemecko-slovenský technický slovník A-L. Bratislava: Alfa. 1993, S. 483

Externé odkazy upraviť