Názov MPEG skracuje anglické slová Moving Picture Experts Group (vyslovuje sa [empeg]), v preklade Skupina expertov pre pohyblivý obraz, čo je názov pracovnej skupiny vyvíjajúcej štandardy používané na kódovanie audiovizuálnych informácií (napr. film, obraz, hudba) pomocou digitálneho kompresného formátu. MPEG je jedna z mnohých pracovných skupín pracujúcich v rámci spoločnej komisie vytvorenej organizáciami ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a IEC (International Electro-Technical Commission). MPEG je označená ako ISO/IEC JTC1/SC29 WG11 - Coding of moving pictures and audio - ISO/IEC spojená technická komisia 1, podkomisia 29, pracovná skupina 11 - Kódovanie pohyblivého obrazu a audia.

Skupina MPEG štandardizovala nasledujúce skupiny formátov:

 • MPEG-1: Kódovanie pohyblivého obrazu a pridruženého zvuku pre digitálne dátové nosiče pri bitovej rýchlosti od 0,9 až do 1,5 Mbitu/s. Štandard pre kódovanie zvuku zahŕňa aj obľúbený zvukový kompresný formát Layer 3 (MP3).
 • MPEG-2: Všeobecné kódovanie pohyblivého obrazu a pridruženého zvuku. Zahŕňa prenosové, obrazové a zvukové kódovacie štandardy pre vzduchom šírené televízne vysielanie ATSC a DVB, digitálny satelitný TV prenos, digitálny káblový TV signál, a (s určitými zmenami) pre disky DVD Video. Bitová rýchlosť sa pohybuje od 1,5 Mbitu/s až do rýchlosti 15 Mbitov/s (pre TV signál sa používa rýchlosť 6 Mbitu/s).
 • MPEG-3: Pôvodne určený pre kódovanie štandardu HDTV, no neskôr bol jeho vývoj pozastavený a štandard MPEG-3 bol zlúčený so štandardom MPEG-2.
 • MPEG-4: Kódovanie audiovizuálnych objektov. Zahŕňa nové kompresné formáty audia a videa, podporu audio/video „objektov“, časovaného textu, štandardizovaný formát fontov písma, 3D obsah, vektorovú grafiku, Digitálnu správu práv (angl. Digital Rights Management (DRM)) a ďalšie možnosti. Poskytuje široké možnosti kódovania audiovizuálnych prezentácií - od veľmi nízkych dátových tokov vhodných napríklad pre vreckové mobilné zariadenia alebo pomalé internetové pripojenia, až po vysoké dátové toky používané pre televízne vysielanie, video a audio vo vysokom rozlíšení.
 • MPEG-7: Štandard pre popis dát s multimediálnym obsahom. Tento formát by mal slúžiť k rýchlemu a efektivnému vyhľadávaniu multimediálnych dát. (ISO/IEC 15938)
 • MPEG-21 (ISO/IEC 21000)
 • MPEG-A (ISO/IEC 23000)
 • MPEG-B (ISO/IEC 23001)
 • MPEG-C (ISO/IEC 23002)
 • MPEG-D (ISO/IEC 23003)
 • MPEG-E (ISO/IEC 23004)

Princíp MPEG

upraviť

Kodeky MPEG väčšinou využívajú tzv. stratovú kompresiu pomocou transformných kodekov. Pri stratových transformných kodekoch sa vzorky obrazu alebo zvuku rozdelia na drobné segmenty, transformujú sa na frekvenčný priestor a potom kvantizujú (quantized). Výsledné kvantizované údaje sa ďalej kódujú entropicky.

V rámci štandardov MPEG je popísaný len formát bitového prúdu a dekodér (angl. decoder). Kóder (angl. encoder) nie je v rámci štandardu popísaný. Pre členov skupiny MPEG sú však k dispozícii referenčné implementácie, ktoré vytvárajú platné bitové prúdy. To v praxi znamená, že ľubovoľný dekodér formátu MPEG-4 dokáže dekódovať ľubovoľný materiál formátu MPEG-4 (rovnakého typu) bez ohľadu na to, akým kóderom bol konkrétny materiál kódovaný.

Využitie štandardov MPEG

upraviť

Štandardy vyvinuté pracovnou skupinou MPEG našli okrem ich priameho využitia uplatnenie aj v ďalších špecifikáciách alebo štandardoch vyvinutých inými organizáciami:

 • VCD alebo inak Video CD je formát záznamu videa prostredníctvom MPEG-1 a zvuk je kódovaný v MPEG-1 Audio Layer II. Video je možné vytvoriť v dvoch formách a to PAL alebo NTSC. Formát bol definovaný spoločnosťami Sony, Philips, Matsushita a JVC a vydaný pod označením White Book (Biela kniha).
 • SVCD alebo SuperVideo CD je kvalitnejší formát využívajúci kódovanie videa vo formátoch MPEG-2 Video a MPEG-1 Audio Layer II. Formát bol definovaný v štandarde IEC 62107.
 • DVD-Video (definované organizáciou DVD Forum) podporuje kódovanie videa vo formátoch MPEG-2 a MPEG-1.
 • BD-ROM (Blu-ray) podporuje kódovanie napríklad vo formátoch MPEG-4 Part 10 (H.264) a MPEG-2 (ale aj vo formátoch, ktoré neboli definované skupinou MPEG).

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému MPEG