Archetyp (literatúra)

v literatúre, divadle či filme určitý model postáv, prototyp, alebo symbol, ktorý sa v literatúre, divadle, či filme objavuje opakovane od prvých ľudských mýtov až dodnes

Archetyp je v literatúre, divadle či filme určitý model postáv, prototyp, alebo symbol, ktorý sa v literatúre, divadle, či filme objavuje opakovane od prvých ľudských mýtov až dodnes.

Často sa považuje za výsledok kolektívneho nevedomia, teda priamy súvis s pojmom archetyp z psychológie. Napr. podľa Junga archetypická matrica apriori formuje činnosť fantázie a tvorivého myslenia. Pomocou tejto matrice Jung vysvetľuje existenciu opakujúcich sa motívov v mýtoch a rozprávkach rôznych národov večných obrazov svetovej literatúry a svetového umenia.

Archetyp v divadle

upraviť

Typologický výskum dramatických postáv ukazuje, že niektoré figúry sa rodia z intuitívnej a mýtickej vízie človeka a poukazujú na ľudské univerzálne komplexy alebo správanie. V tomto zmysle sa dá hovoriť a Faustovi, Faidre, alebo o Oidipovi ako o archetypových postavách.
Význam takýchto postáv spočíva v tom, že výrazne prekračujú úzky rámec konkrétnych dramatických situácií ako ich vytvorili dramatici, a povznášajú sa na univerzálny archaický vzor. Archetypom je teda typ mimoriadne všeobecnej postavy, ktorá sa stále opakuje v diele, v určitom období, alebo vo všetkých literatúrach a mytológiách.

  • Patrice Pavis, Divadelný slovník, Divadelný ústav, Bratislava, 2004.