Architektúra & Urbanizmus

Architektúra & Urbanizmus alebo A&U je slovensko-český teoretický časopis pre architektúru a urbanizmus s 39-ročnou tradíciou. Časopis vydáva Historický ústav Slovenskej akadémie vied, do roku 2018 ho vydával Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

Zameriava sa na súčasný stav, históriu, filozofiu a kultúru. Zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu k umeniu, technike a k životnému prostrediu, metódami hodnotenia a kritiky architektonickej a urbanistickej tvorby a hodnotením význačných architektov, architektonických diel a období.

Časopis uverejňuje štúdie, ktoré zodpovedajú jeho jeho tematickému zameraniu (rozsah cca 20 strán), ďalej diskusné príspevky k publikovaným článkom, recenzie kníh a informácie o práci výskumných pracovísk (anotácie výskumných úloh, tézy dizertačných prác, informácie o významných konferenciách atď), ktoré sa zaoberajú teóriou architektúry a urbanizmu.
Texty v slovenčine, češtine a angličtine. Šéfredaktorkou je prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (predtým prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.). Redakcia prijíma príspevky od autorov, ku ktorým je pripojené informatívne resumé, anglický preklad, zoznam citovanej literatúry.

Literatúra

upraviť
  • Architektúra a urbanizmus, ročník 1996, číslo 3
  • Architektúra a urbanizmus, ročník 1997, číslo 1

Externé odkazy

upraviť