Architektonika

rozlišovacia stránka

Architektonika môže byť:

  • súbor princípov a prostriedkov architektúry ako umeleckej tvorby, synonymum tektonika, pozri architektonika (tektonika)
  • umelecké znázornenie konštrukcie stavby
  • stavebné umenie, architektúra
  • vo filozofii:
    • podľa Aristotela: veda alebo technika, ktorej prostriedkami sú výsledky (ciele) iných (napríklad stratégia je architektonická vo vzťahu k jazdeckému umeniu)
    • podľa I. Kanta: metóda, ako prvky poznania koordinovať do systému
  • prenesene: umelecká skladba, stavba, kompozícia, štruktúra a podobne (diela. stavby, výtvarného diela, skladby, literárneho diela), pozri napríklad architektonika (literatúra)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.