Armilárna sféra známa tiež ako sférický astroláb, armila alebo armil je prístroj na meranie polôh hviezd.

Armilárna sféra

Vynašiel ju Eratosthenes z Kyrény v roku 255 pred Kr. Dajú sa pomocou nej znázorniť polohy významných nebeských kružníc a pohyb oblohy. Skladá sa z kovových delených kruhov, ktoré predstavujú základné kružnice na oblohe (nebeský rovník, ekliptiku, poludník a horizont). Pomocou armilárnej sféry dokázal staroveký astronóm Hipparchos merať polohy hviezd s presnosťou na 4 oblúkové minúty.

Iné projekty upraviť


  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.