Artaxerxes II. (Mnémón) alebo Artaxerxés II. (Mnémón) (* asi 430 pred Kr. – † 359 pred Kr.) bol perzský kráľ z rodu Achajmenovcov panujúci v rokoch 404 pred Kr.359 pred Kr. Jeho rodné meno znelo podľa gréckeho spisovateľa Plutarcha Arsikás.

Na trón dosadol Artaxerxés po smrti svojho otca Dareia II. a takmer od začiatku sa musel zaoberať množstvom vnútropolitických problémov. Jeho mladší brat Kýros sa nechcel uspokojiť s hodnosťou satrapy Lýdie, Frýgie a Kapadócie, ktorú mu udelili na príhovor kráľovnej-matky Parysatidy, a s pomocou najatých gréckych vojakov sa pokúšal zmocniť vlády v ríši. Iba šťastná náhoda – Kýrova smrť v bitke pri Kunaxe 3. októbra 401 pred Kr. – zbavila Artaxerxa vážneho ohrozenia. Návrat gréckych žoldnierov do vlasti popísal vo svojom spise Anabasis grécky historik a básnik Xenofón (* asi 430 pred Kr. – † 355 pred Kr.), očitý svedok udalostí.

Za Artaxerxa II. si nezávislosť od ríše opäť vydobyl Egypt, v ktorom nepokoje prebiehali už od konca vlády Dareia II. Vďaka obratnej politike faraónov 28. – 30. dynastie si odbojná provincia udržala svoju suverenitu viac ako šesť desaťročí. Lepších výsledkov dosiahol kráľ vo vzťahu ku Grécku, kde sa mu podarilo sprostredkovať mier medzi jednotlivými mestskými štátmi a nechať si potvrdiť aj územné nároky na Malú Áziu. Podľa Artaxerxa II. sa mier z rokov 387/386 pred Kr. niekedy nazýva „kráľovský“.

Artaxerxova náboženská politika nadväzovala na tradičnú perzskú toleranciu voči cudzím kultom a v tejto oblasti tak k vážnym problémom nedochádzalo. Zdá sa, že kráľ uctieval predovšetkým bohyňu Anáhitu, z ktorej sa vo 4. storočí stalo nadregionálne božstvo. Tiež mitraizmus dosiahol v iránskych krajoch mimoriadnej popularity.

Ku koncu vlády zasiahlo Artaxerxa II. niekoľko rodinných tragédií. Jeho syn Dareios proti nemu zorganizoval sprisahanie, ktoré však rýchlo odhalili, a kráľ musel dať princa popraviť. Mladší syn Óchos potom prikázal zabiť dvoch iných kráľovských princov, Ariaspa a Arsama, ktorí mu prekážali na ceste k moci. Keď otec v krátkom čase zomrel, dosadol Óchos na perzský trón ako Artaxerxes III.

Artaxerxa II. pochovali na novozaloženom pohrebisku v Perzepolise (pri Kúh-i Rahmát). Jeho biografiu napísal Plutarchos.

Externé odkazy upraviť


Artaxerxes II.
Vladárske tituly
Predchodca
Dareios II.
kráľ
404359
Nástupca
Artaxerxes III.


Artaxerxes II.
Vladárske tituly
Predchodca
Dareios II.
kráľ
404399
Nástupca
Amenardis