Achajmenovci alebo Achaimenovci bola perzská dynastia, ktorá v dobe najväčšej slávy ovládala veľkú časť Blízkeho východu, Afriky (Egypt) a Európy (Trácia).

Zakladateľom dynastie bol Achajmenes (Hachámaniš) a prví predstavitelia vládli v srdci dnešného Iránu. Veľmocenskú politiku Achajmenovcov začal Kýros II. Starší (Veľký), ktorý zvrhol médskeho kráľa Astyaga (Ištumegu), ovládol Médiu a začal si podmaňovať Malú Áziu a ostatné územia na Blízkom východe. Najväčší rozsah dosiahla ríša za vlády Dareia I. (pochádzal z vedľajšej línie Achajmenovcov) a jeho syna Xerxa I. Dynastia skončila vládou Dareia III., ktorého porazil macedónsky kráľ Alexander III. Veľký. Na úteku ho zavraždili jeho satrapovia.

Iránsky kráľ Perzie Xerxes

Zoznam perzských kráľov z rodu Achajmenovcov

upraviť

Bibliografia

upraviť
  • Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha 1999
  • Klíma, O., Sláva a pád starého Íránu, Praha 1977.
  • Valachovič, P. - Habaj, M. Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania. Trnava 2014.
  • Wiesehöfer, J., Das antike Persien, München/Zürich 1994.

Pozri aj

upraviť