Xerxes II. alebo Xerxés II. (po staroperzsky Chšájaršá; vládol v rokoch 424423 pred Kr.) bol perzský panovník.

Jeho otcom bol Artaxerxes I., starým otcom Xerxes I. Xerxes II. nastúpil po otcovi na perzský trón, ale po 45 dňoch vlády ho zavraždili a moc prešla na Artaxerxova ľavobočka Sogdiana a po jeho pádu na iného ľavobočka Dareia II.

Externé odkazy upraviť


Xerxes II.
Vladárske tituly
Predchodca
Artaxerxes I.
kráľ
424423
Nástupca
Sogdianos


Xerxes II.
Vladárske tituly
Predchodca
Artaxerxes I.
kráľ
424423
Nástupca
Sogdianos