Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Asparuch pozri Asparuch (rozlišovacia stránka).

Chán Asparuch bol prvým vládcom prvej bulharskej ríše (6811018); vládol v rokoch 681700. Podľa byzantských zdrojov bol jedným z piatich synov chána Kubrata, ktorý založil na území dnešnej Ukrajiny štát zvaný Veľké Bulharsko. Pochovaný bol na územi dnešného mesta Záporožie.

Príchod do delty Dunaja Upraviť

Keď sa tento štát pod nátlakom Chazarov v roku 668 rozpadol, začal si spolu s ostatnými bratmi hľadať miesto inde. S istotou nemôžeme povedať, kde sa Asparuch usídlil ešte predtým, ako prišiel k delte Dunaja, kde sa jeho horda usídlila v južnej Besarábie a severnej Dobrudži.

V roku 680 vytiahol byzantský cisár Konštantín IV. proti nomádom na hranici svojej ríše, ale Asparuchovi protobulhari sa ubránili a začali postupovať ďalej na Balkán.

Príchod na Balkán Upraviť

Po roku 681 sa Asparuch spojil so slovanským obyvateľstvom nazývaným Severi alebo Sedem slovanských kmeňov a začal podnikať výpady do byzantskej Trácie.

Vznik Bulharského štátu Upraviť

Konstantín IV. sa rozhodol uzatvoriť s Asparuchom dohodu, na základe ktorej Byzantská ríša platila každoročný tribút za „ochranu“ (výpalné). To sa retrospektívne považuje za uznanie Bulharského (Protobulharsko-Slovanského) štátu a dátum jeho vzniku. Podľa neskoršej tradície si za hlavné mesto štátu, ktorý sa neskôr v 10. storočí rozpadol, vybral mesto Pliska v dnešnom severovýchodnom Bulharsku.

Asparuch niesol v štáte zodpovednosť za zahranično-politické veci a bol hlavným veliteľom armády v časoch vojny s Avarmi, ktorí útočili na štát pri severozápadnej hranici. Čo sa týkalo bezpečnosti ostatných hraničných prechodov, južná hranica bola poctivo chránená ako Slovanmi, tak aj Bulharmi, v celej jej šírke – až ku rieke Timok. A Trákovia, ktorí tu pred vznikom štátu žili, boli pripojení k novovzniknutému štátu.

Iné projekty Upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému AsparuchAsparuch
Vladárske tituly
Predchodca
Bat Bajan
chán
681700
Nástupca
Tervel