Besarábia (po ukrajinsky: Бесарабiя alebo Басарабiя, po rumunsky: Basarabia) je historická oblasť[1] v dnešnom Moldavsku a na Ukrajine medzi Čiernym morom a riekami Prut, Dunaj a Dnester. Názov oblasti je odvodený od mena valašského vojvodu Basaraba I. Veľkého (1289 - 1352, v Besarábii vládol od roku 1310).

Mapa oblasti Besarábia.

Dejiny upraviť

V antických dobách bolo územie Besarábie hraničnou oblasťou dácko-tráckych kmeňov a kočovných ukrajinských kmeňov Skýtov, neskôr Sarmatov. V 6. storočí pr. Kr. tu vznikla grécka kolónia Tira. V roku 106 Traján túto oblasť napadol, podmanil si tu žijúce kmene Dákov a spojil ju s novovytvorenou provinciou Dácia. V 3. storočí sem prišli kmene Gótov, ktoré tu čiastočne prijali kresťanstvo za svoju vieru. Po nich sa tu o dve storočia neskôr (5. storočie) objavili Avari, Bulhari a koncom 9. storočia slovanské kmene Uličov a Tivercov. Po rozpade Kyjevskej Rusi bolo toto územie pod správou Haliče, čo dokumentuje aj názov mesta Galac v Rumunsku, ktoré tak bolo nazvané na počesť hlavného mesta Haliče. Nájazdy nepriateľských hord však Besarábii hrozili aj zo strany stepí. Okolo roku 900 sa tadeto prehnali a krajinu spustošili Maďari, Pečenehovia, Polovci, Mongoli a nakoniec aj Nogajci, ktorí sa usídlili v Južnej Besarábii[2]. Koncom 13. storočia v oblasti rieky Dnester postupne vznikali prvé kolónie Rimanov príduvších z Janova, čím sa tu znova oživil obchod. V polovici 14. storočia sa Besarábia stala súčasťou Moldavského kniežatstva[3][4]. V roku 1503 sa k Besarábii pripojila jej južná časť a začali sa stavať mnohé opevnené mestá (Akkerman, Bendery, Izmail). Územie súčasnej Moldavskej republiky však bolo stále celé súčasťou Moldavského kniežatstva. V rokoch 1711 - 1812 bolo územie Besarábie päťkrát okupované armádou Ruského impéria, až kým konečným verdiktom Bukureštskej mierovej zmluvy nebola v roku 1812 k nemu pripojená.

Od roku 1818 bola Besarábia oblasťou a od roku 1873 guberniou Ruského impéria (pozri Besarabská oblasť a Besarabská gubernia). Podľa Adrianopolskej mierovej zmluvy z roku 1829 bola k Ruskému impériu pripojená delta Dunaja. Z tohto územia Besarábie, ako aj jej samotnej, bolo naďalej vhodné podnikať výpravy nepriateľských armád do oblasti Moldavska a na Balkánsky polostrov. Po vypuknutí Krymskej vojny v roku 1853 sa o tri roky neskôr (1856) južná časť Besarábie (Budžak) stala súčasťou moldavského kniežatstva, ktoré sa v roku 1859 s pojilo s Valašskom do jedného celku s Rumunskom.

Bližšie informácie v článkoch: Sfatul Ţării a Moldavská demokratická republika
 
Vlajka krajského národného parlamentu.

Po februárovej revolúcii v roku 1917 sa v Besarábii, ako aj na všetkých etnicky neruských územiach, oživilo národné hnutie. Podľa príkladu Ukrajinskej celntrálnej rady 21. novembra 1917 vznikol krajský národný parlament Sfatul Ţării. Po októbrovej revolúcii bola 28. decembra 1917 vyhlásená Moldavská demokratická republika. Ešte toho roku však ruské vojská vstúpili na územie Besarábie a na základe príkazu ich veliteľa tam obnovili poriadok. Dňa 26. januára 1918 (podľa gregoriánskeho kalendára 13. januára 1918) bol obsadený Kišiňov, neskôr aj iné mestá.

Dňa 27. marca 1918 krajský národný parlament obnovil zjednotenie Besarábie s Rumunskom. Predstavitelia menšín Nemcov, Bulharov a Gaguzov oznámili, že sa v tejto otázke zdržali hlasovania. Niektorí poslanci boli za riešenie tohto problému prostredníctvom všeľudového hlasovania. Na zasadaní parlamentu v dňoch 25. - 26. novembra 1918 pri neúčasti kvóra 36 hlasov bola prijaté riešenie o bezpodmienečnom pripojení Besarábie k Rumunsku, ktoré zároveň menilo podmienky aktu zo dňa 27. marca 1918. Čoskoro po tomto rozhodnutí krajský národný parlament prestal existovať.

Štáty Dohody odporúčili sovietskemu Rusku intervenciu na rokovaniach s Rumunskom. Vo februári roku 1918 bol podpísaný protokol o likvidácii rusko-rumunského konfliktu a v dňoch 5. - 9. marca 1918 dohoda medzi RSFSR a Rumunskom o očistení mena Besarábie Rumunskom. Podľa protokolu bolo Rumunsko povinné v lehote dvoch mesiacov stiahnuť svoje vojská z územia Besarábie. Krajina však využila zložitú vtedajšiu situáciu v Rusku[5] a porušila anexiou Besarábie[6] dohodu. Miestne obyvateľstvo tento krok vyprovokovalo k masovým povstaniam proti moci v Rumunsku.

 
Deklarácia o zjednotení Besarábie a Rumunska.

Dňa 12. októbra 1924 bola na ľavom brehu rieky Dnester ako súčasť Ukrajiny vytvorená Moldavská ASSR.

Zmluva z 23. augusta 1939 medzi ZSSR a Nemeckom vopred počítala s opätovným pripojením Besarábie k Sovietskemu zväzu. Stalin si totiž na toto územie mädlil ruky, keďže Rumunsko malo vojenskú garanciu Francúzska. Jeho porážka nacistami v máji a júni roku 1940 dávali Stalinovi nádej, že si územie Besarábie môže nárokovať. Dňa 26. júna 1940 bola rumunskému veľvyslancovi do Moskvy doručená správa s obsahom, že Besarábia a severná Bukovina sa stali súčasťou Sovietskeho zväzu. O dva dni neskôr (28. jún 1940) na toto územie vstúpila Červená armáda.

V júli roku 1941 bola Besarábia opätovne okupovaná rumunskými vojskami, ktorej sa ju znova na krátky čas (do roku 1944, kedy ju obsadili vojská Červenej armády) podarilo získať. Niekoľko okresov bolo pripojených k Ukrajinskej SSR, jeden z nich - Izmailská oblasť - sa po 15. februári 1954 spojil s Odeskou oblasťou. Keď dňa 24. augusta 1991 ukrajinský parlament vyhlásil nezávislosť Ukrajiny, južná časť Besarábie sa stala jej súčasťou.

Dňa 27. augusta 1991 bola prijatá deklarácia o nezávislosti Moldavska, na základe ktorej boli jeho hranice obnovené v takom rozsahu ako to bolo 2. augusta 1940.

Poznámky upraviť

 1. ^  Autori encyklopedického slovníka F. A. Brockhausa a I. A. Jefrona vo svojom diele píšu, že za územie Besarábie miestni obyvatelia vyhlásili a volali časť dnešného Rumunska (od Valašska až po Dunaj), neskôr južnú časť medzi riekami Prut a Dnester (tzv. Budžak) a od roku 1812 celú oblasť medzi oboma riekami.
 2. ^  V tejto lokalite prevažovala vláda kočovných národov, okrem krátkych úsekov dejín koncom prvého tisícročia, - keď sa tu na krátky čas (do roku 1000) usadili Bulhari - a neskôr v 15. storočí, keď začala upadať Zlatá Horda a prišli Turci.
 3. ^  Vtedy bolo toto Tatármi spustošené územie osídľované moldavskými kmeňmi, ktoré dodnes tvorili základ obyvateľstva Moldavska.
 4. ^  V RuskuBesarabskí Rumuni dodnes známi pod menom etnika Moldavci, pretože takmer do polovice 18. storočia neexistovalo spoločné pomenovanie pre Moldavcov, Valachov a Podnestercov.
 5. ^  Vpád rakúsko-uhorských a nemeckých vojsk na územie Ukrajiny a dočasný ústup ruskej armády v konflikte.
 6. ^  Sovietska vláda anexiu Besarábie Rumunskom nikdy neuznala a dňa 1. novembra 1920 voči nej ako aj Parížskej zmluve, ktorá anexiu potvrdila, vyjadrila rozhodný protest. Na Viedenskej konferencii v roku 1924 sovietska vláda chcela v Besarábii uskutočniť plebiscit, Rumunsko však ponuku ZSSR neprijalo, nakoľko sa obávalo o jeho výsledok.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

 • Раковский X.: Румыния и Бессарабия. — М.: 1925.
 • История Молдавской ССР. — Кишинёв: 1965—68.
 • История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней = Istoria Republicii Moldova: din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre / Асоциация учёных Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару. — изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Кишинёв: Elan Poligraf, 2002. — С. 146. — 360 с. — ISBN 9975-9719-5-4
 • Стати В.: История Молдовы. — Кишинёв: Tipografia Centrală, 2002. — С. 240. — 480 с. — ISBN 9975-9504-1-8
 • Зеленчук В. С.: Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Этнические и социально-демографические процессы. — Кишинёв: 1979. — С. 138.
 • Табак И. В.: Русское население в Молдавии. Численность, расселение, межэтнические связи. — Кишинёв: 1990. — С. 59.
 • История Республики Молдова. С древнейших времён до наших дней, Кишинев 2002. — С. 199—200.
 • Остапенко Л. В., Субботина И. А.: Русская диаспора Республики Молдовы: социально-демографические процессы и новая этносоциальная политика // Молдавия. Современные тенденции развития. — Российская политическая энциклопедия, 2004. — С. 273. — ISBN 5-8243-0631-1
 • Морозан В. В.: Формирование и деятельность административных органов управления в Бессарабской области в начале XIX в. Часть 1 // СПб.: Клио. Журнал для ученых, 2005. № 1. (28). С. 125—134; Часть 2. СПб.: Клио. Журнал для ученых, 2005. № 2. (29). С. 152—161).