Mongoli

rozlišovacia stránka

Mongoli (jednotné číslo Mongol) môžu byť:

Mongol môže byť aj:

Referencie upraviť

 1. a b c d Mongoli. In: Pyramída, s. 3215
 2. a b c Mongolové. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. s. 311.
 3. a b Mongoli. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 455.
 4. a b Mongolen. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 5. Mongoli. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N, 2006, 2011, 2015 dostupné online
 6. Mongol | Definition of Mongol in English by Oxford Dictionaries [online]. en.oxforddictionaries.com, [cit. 2017-10-24]. Dostupné online. Archivované 2017-10-25 z originálu.
 7. a b mongol. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 8. a b Of Dorje Shugden and Mongolia [online]. dorjeshugden.com, [cit. 2017-10-24]. Dostupné online.
 9. Pozri zdroje v článku Východní Mongoli
 10. NEUMANN-HODITZ, REINHOLD: Dschingis Khan, 4. Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000. ISBN 978-3-499-50345-0, str. 18
 11. Central and Northern Asia: A.D. 801 to 900 [online]. archive.cnx.org, [cit. 2017-10-24]. Dostupné online. Archivované 2017-10-25 z originálu.
 12. mongoloid. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 802.
 13. mongol, mongoloid. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N, 2006, 2011, 2015 dostupné online
 14. mongol. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 133.
 15. mongol. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 802.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.