Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Anexia pozri Anexia (rozlišovacia stránka).

Anexia (verbálne substantívum: anektovanie, staršie adnektovanie,[1] annektovanie;[2]franc. annexion od lat. annectere – „privádzať“, „pripájať“, od ad- – „k“, „do“ a nectere – „pliesť“, „spletať“[3]) je násilné pripojenie územia cudzieho štátu alebo jeho časti k územiu iného štátu alebo k štátom na základe násilného obsadenia po víťaznej vojne alebo pod hrozbou ozbrojeného násilia.[4][5][6] Koná sa spravidla proti vôli jeho obyvateľstva, čím predstavuje porušenie práva na samourčenie národov.[7]

Podľa čl. 2. ods. 4 Charty Organizácie Spojených národov z 26. júla 1945 je hrozba silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu pokladané za nezlučiteľné so zásadami Organizácie Spojených národov.[8]

Príklady

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Králik, Ľubor (2015), „anexia“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 45, ISBN 978-80-224-1493-7 . Pozri napr. "adnektovať" Rozličanie novini“, Krajan (Pešť) 4 (3): [3], 1868, 1868-01-09, https://books.google.sk/books?id=B17UJsFy_vUC&pg=PP15&dq="adnektovať", dost. 2018-04-07 
  2. Králik, Ľubor (2015), „anexia“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 45, ISBN 978-80-224-1493-7 . Pozri napr. "annektovať" Veľact. Obecenstvu“, Slovenské noviny (Pešťbudín) 6 (89): [1], 1873, 1873-06-14, https://books.google.sk/books?id=9KVUAAAAcAAJ&pg=PT262&dq="annektovať", dost. 2018-04-07 
  3. Králik, Ľubor (2015), „anexia“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 45, ISBN 978-80-224-1493-7 ; Králik, Ľubor (2015), „ad-“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 34, ISBN 978-80-224-1493-7 
  4. Vallo, Dušan; et al. (2004), „anexia“, Vojenský terminologický a výkladový slovník ([1.] vyd.), [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 11, ISBN 80-89018-63-7 
  5. „anexe“, Malá československá encyklopedie, A – Č (1. vyd.), Praha: Academia, 1984, str. 161 
  6. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „anexia“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0932-4 
  7. „Anexe“, Vojenský terminologický slovník (1. vyd.), Praha: Naše vojsko, 1966, str. 11 
  8. Chapter I, [s. l.]: United Nations, [s. a.], http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html, dost. 2018-04-07 

Pozri aj

upraviť