Kvórum je najnižší počet členov v určitej inštitúcii, ktorý je potrebný (podľa dohody alebo predpisu) na prijatie určitého rozhodnutia.[1]

Výraz sa najčastejšie vzťahuje na počet prítomných poslancov parlamentu alebo iného snemu pri danom hlasovaní, počet prítomných členov valného zhromaždenia spoločnosti pri danom hlasovaní, alebo na minimálny počet hlasov, ktorý musí politická strana dostať vo voľbách, aby sa dostala do parlamentu (tzv. volebné kvórum resp. volebná klauzula).

Niektoré obzvlášť dôležité hlasovania vyžadujú zvýšené kvórum, ktoré sa nazýva kvalifikovaná väčšina.

Národná rada Slovenskej republiky upraviť

Kvórum pre uznášaniaschopnosť Národnej rady Slovenskej republiky tvorí jednoduchá väčšina, čiže viac než ½ jej členov, t.j. 76 poslancov. Za prijatie ústavného zákona alebo jeho zmeny musia v NR SR hlasovať ⅗ všetkých poslancov, teda apoň 90.

Referencie upraviť

  1. Kvórum [online]. www.najpravo.sk, [cit. 2020-01-11]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť