Valach

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Valasi)

Valach (mn. č. Valasi) môže byť:

 • všeobecne: obyvateľ Valašska, pozri Valašsko
 • v etnografii a histórii:
  • súčasné alebo historické (zhruba od 10. storočia) románske obyvateľstvo v juhovýchodnej Európe (dnešné Rumunsko, Grécko a južnoslovanské krajiny), teda Rumuni, Arumuni (Kucovlasi), Meglenorumuni a Istrorumuni, pričom od vzniku Rumunska sa väčšinou Rumuni do tohto pojmu už nezarátavajú, pozri Arumuni a Grécki Arumuni
  • pastierske, pôvodne azda rumunské, ale neskôr prevažne slovanské obyvateľstvo, ktoré sa od neskorého stredoveku postupne šírilo z Karpatskej Ukrajiny, do Poľska, severného Slovenska, a v novoveku nakoniec na Moravu, pozri Valasi (severné Karpaty)
  • dnešný zvyšok obyvateľstva z predchádzajúceho bodu na Morave, pozri Moravskí Valasi
  • pôvodne to isté, čo Vlach, čiže výraz, ktorým Slovania veľmi dávno (napr. Nestor) označovali ľudí galského alebo keltského pôvodu; v užšom zmysle (mn. č. Valachovia) iný názov pre keltských Volkov, čiže Walahov, v juhovýchodnej Európe
 • pastier oviec, pozri pastier
 • vykastrovaný žrebec, pozri valach (kôň)
 • prírodná rezervícia v Česku v okrese Opava, pozri Valach (prírodná rezervácia)
 • priezvisko, pozri Valach (priezvisko), napr.:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.