Astrachánska oblasť

oblasť a federálny subjekt Ruskej federácie

Astrachánska oblasť je oblasť a federálny subjekt Ruskej federácie. Nachádza sa v Južnom federálnom okruhu.

Poloha oblasti

Hranice sa v minulosti často menili, ustálili sa až v roku 1919 s rozlohou 44 100 km². Žije tu 1 milión obyvateľov (podľa sčítania z roku 2002). Hlavným mestom oblasti je Astrachán.

V Astrachánskej oblasti sa ťaží a spracováva ropa a zemný plyn, je bohatá na soľ a síru a taktiež sa tu hojne vyskytujú suroviny na výrobu stavebných materiálov (napr. sa vyrába cement). Má rozsiahle obchodné styky po celom svete, vrátane Slovenska. Patrí medzi najbohatšie loviská jeseterových rýb, ktoré žijú v hojnom počte vo Volge i v Kaspickom mori. S tým súvisí aj rozvinutý lodný priemysel (výroba nákladných lodí a tankerov) a dobre rozvinutá infraštruktúra po súši, po Volge aj v Kaspickom mori, po ktorom udržuje obchodné styky so štátmi kaspického regiónu. Významnú úlohu má aj strojársky priemysel. Inak je oblasť pomerne suchá, hlavne jej východná časť, na západe sú tu prevažne pasienky. Z dobre rozvinutého poľnohospodárstva je najvýznamnejší spracovateľský priemysel - rýb, mäsa, mlieka a poľnohospodárskych produktov. Ľahký priemysel tvorí predovšetkým textilný, chemický a tradíciu má aj sklárstvo.

Obyvateľstvo tvoria zo 70% Rusi, veľmi početnou skupinou sú Kazachovia (14% - najviac v Rusku), oblasť je historickým územím Tatárov. Ďalšími početnými skupinami sú Ukrajinci, Čečnci, Azerbajdžanci a Arméni.

Iné projekty upraviť