Otvoriť hlavné menu

Astronómia viditeľného svetla

Astronómia viditeľného svetla alebo vizuálna astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá pozorovaním vesmírnych objektov viditeľných vo viditeľnom svetle. Patrí sem aj fotografia, fotometria, spektroskopia a polarimetria.

Je súčasťou optickej astronómie.