Pergamské kráľovstvo
Πέργαμος
 Seleukovská ríša
 Lysimachovo kráľovstvo
282133
pred Kr.
Rímska ríša 
Štátny znak
znak
Geografia
Mapa štátu
Obyvateľstvo
Národnostné zloženie
Štátny útvar
Predchádzajúce štáty:
nie
Seleukovská ríša Seleukovská ríša
Lysimachovo kráľovstvo Lysimachovo kráľovstvo
Nástupnícke štáty:
Rímska ríša Rímska ríša

Attalovci boli helenistická kráľovská dynastia, ktorá vládla mestu Pergamon na severozápade Malej Ázie.[1]

Pergamské kráľovstvo vzniklo z maloázijského panstva Lysimacha, ktorý padol v bojoch diadochov. Založil ho Lysimachov veliteľ Filetairos, ktorý ovládol v roku 282 pred Kr. hrad Pergamon. Tento dátum sa preto považuje začiatok panovania dynastie Attalovcov. Jeho následníci posilnili vplyv Pergamonu a premenili ho na mocné kráľovstvo a významné kultúrne centrum . V tridsiatych rokoch 3. stor. pred Kr. sa Attalos I. po víťazstve nad Galmi vyhlásil ako prvý príslušník tejto dynastie za kráľa. Attalovci panovali v Pergamone do roku 133 pred Kr., do smrti Attala III., ktorý vo svojom závete odkázal Pergamské kráľovstvo rímskej republike. Zrejme tak chcel zabrániť svojmu nevlastnému bratovi Aristonikovi zmocniť sa vlády.[1][2]

Na pergamskom Diovom oltári sa nachádza reliéf znázorňujúci život Héraklovho syna Télefa, ktorého Attalovci oslavovali ako zakladateľa mesta a dokonca za svojho prapredka. Touto legendou si Attalovci chceli upevniť pozíciu v Pergamone, pretože ich história nebola taká významná ako to bolo v prípade iných gréckych miest a kráľovstiev.[3]

Vládcovia Pergamonu upraviť

Rodokmeň Attalovcov upraviť

Attalos
Boa
Filetairos
Eumenes
Satyra
Attalos
Eumenes I.
Filetairos (?)
Attalos
Antiochis
Eumenes (?)
Attalos I.
Apollónis
Stratoniké
Eumenes II.
(?)
Attalos II.
Filetairos
Athénaios
Attalos III.
Eumenes III.

Referencie a bibliografia upraviť

  1. a b John Middleton. World Monarchies and Dynasties. London : Routledge, 2015. ISBN 978-13-1745-158-7. S. 389.
  2. Vojtech Zamarovský. Grécky zázrak. Bratislava : Mladé letá, 1990. ISBN 80-06-00122-7. S. 503-504.
  3. Tonio Hölscher. Krieg und Kunst im antiken Griechenland und Rom. Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 1990. ISBN 978-31-1054-968-3. S. 218-219.
  4. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 60.
  5. John D. Grainger. The Roman War of Antiochos the Great. Leiden : BRILL, 2002. ISBN 978-90-0412-840-8. S. 109.
  6. a b c d Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 54-55.
  7. H. E. L. Mellersh, Neville Williams. Chronology of World History. Santa Barbara : ABC-CLIO, 1999. ISBN 978-15-7607-155-7. S. 113.
  8. Andrew Erskine. A Companion to the Hellenistic World. Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-14-0515-441-3. S. 165.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Attalovci na českej Wikipédii.