Autoanalýza alebo sebaanalýzapokusy človeka pochopiť seba samého, porozumieť svojemu správaniu, svojim myšlienkam, citom, postojom. Väčšinou sa uskutočňuje bez zásahov druhého človeka, pričom je možné (nie však nevyhnutné) vlastné uzávery porovnávať s názormi druhých. Sebaanalytickou metódou sa môže stať systematické zamyslenie , rozbor činov a fantázií, rôzne orientálne praktiky (joga a i.).

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.