Autobusová doprava v Prahe

Autobusová doprava v Prahe je systém autobusových liniek, ktoré prevádzkujú rôzni dopravcovia, z ktorých najvýznamnejší je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Väčšina mestských a prímestských liniek je zaradená do systému Pražskej integrovanej dopravy očíslovaná trojcifernými číslami (celkom 518 liniek - platné k 07.2021):

Pražský kĺbový nízkopodlažný autobus Irisbus Citybus 18M
Typ linky Od – do
Denné
bežné linky 100 – 250
prímestské vychádzajúce z Prahy 300 – 799
školské linky 251 – 275
Nočné
bežné linky 901 – 916
prímestské vychádzajúce z Prahy 951 – 960

Niekoľko liniek, hlavne tie, ktoré nie sú financované mestom, nie sú zaradené do celomestského číslovania ani do systému PID: sú označené logami alebo názvami obchodných centier alebo číslami rady od 701 vyššie a pod. V licenciách majú linky čísla rady 100xxx (mestské a prímestské linky PID) a 103xxx (mestské linky nezaradené do PID). Okrem Dopravného podniku hl. m. Prahy na vnútromestských linkách jazdí Veolia Transport Praha s.r.o. (predtým Connex Praha; asi 8 liniek, linky 165, 173 a linky v oblasti Počerníc), BADO Bus s. r. o. (linka 232), Jaroslav Štěpánek (linka 110). Praha je tiež dôležitým východiskovým uzlom prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy.

Vozidlový park

upraviť

Súčasný vozový park

upraviť
Typ vozidla Fotografia Roky výroby Počet vozidiel
(platné k 01.07.2021)
Vlastnosti vozidla Poznámky
   
Irisbus Citelis 18M   20052013 1    
Irisbus Crossway LE 12,8M   2007 6    
SOR NB 12   2006 538    
SOR NB 18   2006 501    
SOR BN 8,5   20102013 21    
SOR BN 12   2004 51    
Solaris Urbino 8.9 LE   19992002 40    
Iveco Crossway LE CITY 12M 2007 1    
Iveco Crossway LE CITY 13M 2007 2    
Iveco Crossway LE CITY 14.5M 2007 1    
Solaris Urbino 10,5 IV 2016 20    
Spolu: 19992016 1182 10/10 4/10