Automatický blok (v železničiarskom slangu autoblok) je traťové zabezpečovacie zariadenie III. kategórie.

Oddielové návestidlo automatického bloku

Funkcia automatického bloku

upraviť

Oddielové návestidlá automatického bloku delia medzistaničný oddiel na jednotlivé traťové oddiely. Voľnosť traťových oddielov je kontrolovaná pomocou koľajových obvodov alebo počítačov osí. O stave oddielu informuje rušňovodiča oddielové návestidlo, ktorého činnosť je automatická v závislosti na obsadzovaní a uvoľňovaní jednotlivých oddielov, prípadne je možný prenos návestí na vozidlo pomocou vlakového zabezpečovača. Oproti automatickému hradlu môže byť v jednom medzistaničnom oddieli viac oddielových návestidiel, čo umožňuje rozdeliť úsek na viac traťových oddielov a tým zvýšiť priepustnosť trate.

Obojsmerný automatický blok

upraviť

Automatický blok, ktorý je na danej koľaji vybudovaný v oboch smeroch, sa nazýva obojsmerný automatický blok.

Pokiaľ je na dvojkoľajnej trati vybudovaný obojsmerný automatický blok, je aj jazda po koľaji, ktorá nie je štandardne určená pre daný smer jazdy (zvyčajne vľavo v smere jazdy), zabezpečená ako jazda po správnej koľaji. V opačnom prípade sa jazda musí vykonať tak, akoby na trati nebol automatický blok.