Autotómia

Autotómia je schopnosť živočíchov odvrhnúť časť tela pri podráždení a to v prípade nebezpečenstva alebo nepohlavného rozmnožovania regeneráciou.[1]

Jašterica krátkohlavá s odvrhnutým chvostom

Kaudálna autotómiaUpraviť

Gekóny, scinky, hatéria a ostatné jaštery, niektoré salamandrovité ale aj hady a niektoré hlodavce[2] sa dokážu chvosta, v prípade zachytenia, zbaviť. Je to obranný mechanizmus, ktorý im umožňuje utiecť. Chvost im neskôr dorastie. Tento druh autotómie sa nazýva kaudálna (chvostová) autotómia.[3]

ReferencieUpraviť

  1. kolektív autorov pod vedením Jiřího Krausa. Akademický slovník cizích slov. Ed. Ľubica Balážová, Ján Bosák. 2.. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., 2005. ISBN 80-10-00381-6.
  2. ROČEK, Zbyněk. Historie obratlovců; evoluce, fylogeneze, systém. Praha : [s.n.], 2002. ISBN 80-200-0858-6.
  3. Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, 2nd edition. Volume 7, Reptiles, edited by Michael Hutchins, Devra G. Kleiman, Valerius Geist, and Melissa C. McDade. Farmington Hills, MI: Gale Group, 2003.