Jašterica krátkohlavá

Jašterica krátkohlavá, staršie jašterica obyčajná, jašterica bystrá (Lacerta agilis) je druh plaza z čeľade jaštericovité (Lacertidae).

jašterica krátkohlavá
M Zauneidechse2.JPG
Jašterica krátkohlavá - samec
Stupeň ohrozenia
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Lacerta agilis
Linnaeus, 1758
Lacerta agilis range Map cutted.png
Mapa rozšírenia jašterice krátkohlavej.
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Telo jašterice krátkohlavej

Žije v suchom a slnečnom trávnatom prostredí. Má premenlivú teplotu tela, ktorá sa mení podľa teploty prostredia. S teplotou tela súvisí jej pohyblivosť. Čím je teplejšie, tým je aktívnejšia a pohybuje sa veľmi rýchlo. Zimu prespí v úkrytoch, neprijíma potravu a dýchanie je obmedzené na minimum. Živí sa hmyzom, pavúkmi, dážďovkami a slimákmi. Samček má zelenú farbu s hnedým pruhom na chrbte, samička je sivohnedá. V nebezpečenstve odpútava pozornosť živočíchov, ktoré ju lovia tým, že pri dotyku odlomí chvost. Po čase jej chvost dorastie.

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov jašterica krátkohlavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, vo vhodnom biotope je pomerne bežná, vo Švédsku žije trvalá populácia na najjužnejšom okraji. Jej stavy klesajú vo Švajčiarsku, v Chorvátsku a na Slovinsku.[1]


Výskyt a stav na SlovenskuUpraviť

Odhadovaná veľkosť populácie v rokoch 2007 – 2012 bola 10 000 – 20 000. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov (2000 – 2012) bol klesajúci a dlhodobý trend od roku 1988 (1988 – 2012) bol stabilný. Kvalita biotopov bola vyhodnotená ako priemerná a stabilná. [2]

Odhadovaná veľkosť populácie v rokoch 2013 – 2018 bola 5 000 – 10 000 jedincov, vyjadrená v jednotkách v sieti 1x1 km, bola 371 km². Krátkodobý trend za posledných 12 rokov (2007 – 2019) bol klesajúci. Kvalita i plocha obývaného biotopu bola vyhodnotená ako stabilná.[3]

Z pohľadu výskytu v Karpatoch bol v rámci projektu Bioregio[4] v roku 2014 vypracovaný návrh ekosozologického statusu za celé pohorie LC - menej dotknutý a za Slovensko NT - takmer ohrozený.[5]

OchranaUpraviť

Je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 140 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[6]

Druh je zaradený do Bernského dohovoru (Príloha III)[7] a smernici o biotopoch (Príloha IV).

ReferencieUpraviť

  1. a b Agasyan, A., Avci, A., Tuniyev, B., Lymberakis, P., Andrén, C., Cogalniceanu, D., Wilkinson, J., Ananjeva, N., Üzüm, N., Orlov, N., Podloucky, R., Tuniyev, S., Kaya, U., Crnobrnja Isailovic, J., Vogrin, M., Corti, C., Pérez Mellado, V., Sá-Sousa, P., Cheylan, M., Pleguezuelos, J., Kyek, M., Westerström, A., Nettmann, H.K., Borczyk, B., Sterijovski, B. & Schmidt, B. 2010. Lacerta agilis. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T157288A5071439. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T157288A5071439.en. Prístup 27. marec 2020.
  2. ČERNECKÝ,J., GALVÁNKOVÁ,J., POVAŽAN,R., SAXA,A., ŠEFFER,J., ŠEFFEROVÁ,V., LASÁK,R., JANÁK,M. 2014. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2007 – 2012 v Slovenskej republike (Conservation status of habitats and species of Community interest in the period of 2007 – 2012 in the Slovak Republic); [online]. Príprava vydania Černecký, J. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014, [cit. 2020-03-25]. Dostupné online. ISBN 978-80-89310-79-1.
  3. Správa o stave druhov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2013 - 2018 (Annex B - Report format on the 'main results of the surveillance under Article 11' for Annex II, IV & V species) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, cdr.eionet.europa.eu, 04. 09. 2019, [cit. 2020-03-24]. Dostupné online. (En)
  4. https://www.interregeurope.eu/bioregio/
  5. Red List of Species, Habitats and Invasive Alien Species in the Carpathians (draft), editor: Ján Kadlečík [online]. the State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ccibis.org, 2014, [cit. 2020-03-23]. Dostupné online. (En)
  6. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-03-27]. Dostupné online.
  7. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť