Azimut (astronómia)

Azimut (A) je uhol medzi južným bodom a priesečníkom výškovej kružnice hviezdy s horizontom; jedna z horizontálnych súradníc (pozri súradnicová sústava). Azimut sa meria v stupňoch (0° – 360°) po horizonte v zápornom smere (v smere pohybu hodinových ručičiek) cez západ, sever, východ. Keďže obloha sa zdanlivo pohybuje v tom istom smere, ako sa meria azimut, azimut s časom vzrastá.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.