Básnický spolok modrej hviezdy

Básnický spolok modrej hviezdy[pozn 1] (čín. 蓝星诗社 Lang sing š' še) bol pomerne voľný básnický spolok na Taiwane, ktorý sa utvoril okolo Tchan C'-chaoa a Jü Kuang-čunga v reakcii na modernistický prúd združený okolo Ťi Siena.[5] Toto zoskupenie bolo aktívne v rokoch 1954 – 1964 a v rámci svojej činnosti vydalo niekoľko tuctov básnických zbierok. Išlo o jedno zo štyroch hlavných zoskupení moderného taiwanského básnického hnutia aktívneho v období od polovice 50. do polovice 60. rokov.[3]

Členov Modrej hviezdy charakterizovala menšia miera radikalizmu ako u modernistov. Hoci čerpali zo západných modernistických tendencií a nepokladali sa za udržiavateľov tradičnej čínskej poézie, odmietali „slepé“ preberanie západných tradícií a namiesto kládli dôraz na tvorbu „čistej poézie“, založenej na osobných životných postrehoch, pričom toto sebavyjadrenie autora v súzvuku s národným duchom a kultúrnym dedičstvom.[6] Napr. Čchin C'-chao vo svojej úvahe „Kam smeruje nová poézia?“ (čín. 新詩向何處去? Sin-š' siang che-čchu čchü?, 1957) zdôrazňoval, že básnická tvorba má byť výsledkom autorovho rozjímania nad životom, jeho myšlienkového a citového prežívania. Prizvukoval, že básnický štýl nemožno zakladať na imitácií niekoho iného (napr. západnej literatúry), ale že musí ísť o jedinečný, osobný výtvor autora. Zároveň dával do popredia potrebu pri písaní poézie myslieť na čitateľa, umožniť mu nahliadnuť do autorovho duševného sveta, čo sa vylučovalo s používaním nezrozumiteľného alebo chaotického vyjadrovania. Básnik by sa podľa neho tiež mal vychádzať z filozofických zásad, snažiť sa svojou tvorbou nepriamo hľadať všeobecne platnú pravdu.[7]

PoznámkyUpraviť

  1. Slovenský názov podľa sinologičky Táne Dluhošovej.[1] V anglickojazyčnej literatúre sa uvádzajú aj názvy: Blue Star[2] (čín. 藍星 Lan-sing – „Modrá hviezda“), Blue Stars[3] („Modré hviezdy“) a Blue Stars Society[4] („Spolok/spoločnosť modrých hviezd“).

ReferencieUpraviť

  1. Dluhošová 2006, s. 36. „Prvým z nich [z prúdov modernistického hnutia] je modernistické hnutie v poézii vznikajúce okolo Básnického spolku modrej hviezdy (Lan xing shi she 蓝星诗社)“.
  2. Schulz 2012, s. 34. “Shortly after Ji Xian published his first edition of Modern Poetry Quarterly, and in reaction to the same, Yu Guangzhong 余光中 (b1928), Qin Zihao 覃子豪 (b1948) and three other poets founded a rather loose literary salon called Blue Star (Lanxing 藍星).”
  3. a b Ying 2010, s. 142. “In the decade from the mid-1950s to the mid-160s, Taiwan saw the emergence of four major poetry societies that played significant roles at different junctures of the modern poetry movement: the Modernists, the Blue Stars [...]; the Creationists, [...] and the Regionalists”.
  4. Ying 2010, s. 143. “Another group, the Blue Stars Society, was founded in 1954 and disbanded in 1964.”
  5. Schulz 2012, s. 34
  6. Ying 2010, s. 143
  7. Schulz 2012, s. 34-35

Použitá literatúraUpraviť