.BMP alebo .DIB (device-independent bitmap) je formát obrázku uloženého v počítači. Tento formát sa používa hlavne v operačných systémoch Microsoft Windows a OS/2. Je to veľmi jednoduchý, nekomprimovaný (podporuje kompresiu, táto sa však prakticky nepoužíva) a bezstratový formát.

Existuje viacero typov bitmáp, líšiacich sa svojou farebnou hĺbkou: 2 farby (1-bitová), 16 farieb (4-bitová), 256 farieb (8-bitová), 65 536 farieb (16-bitová) alebo 16,7 milióna farieb (24-bitová) (každý bit reprezentuje počet bitov pamäte potrebných na uchovanie informácie o farbe jedného pixelu). 8-bitové obrázky môžu byť použité aj v čiernobielom (grayscale) formáte.

Alfa kanál pre priesvitnosť môže byť uložený v ďalšom súbore, ktorý je podobný 8-bitovej bitmape. 32-bitová verzia zahŕňa v sebe aj alfa kanál. Bola predstavená v operačnom systéme Windows XP, kde ju vidno napríklad pri štarte systému.

Veľkosť bitmapy závisí od šírky a výšky obrázku a farebnej hĺbky:

Veľkosť bitmapy: (v bajtoch) , kde šírka a výška sú šírka a výška obrázku, n je farebná hĺbka v bitoch. Číslo 54 symbolizuje hlavičkovú informáciu bitmapy.

Pozri aj

upraviť