Ba (egyptská mytológia)

Ideogram Ba (b3) v hieroglyfoch
G29

Ba (staroeg. b3) je označením jednej z piatich častí duše podľa egyptskej mytológie.

Z určitého hľadiska sa Ba najviac približuje nášmu pojmu duša, ale zároveň je tým, čo robí človeka jedinečným a čo by označoval pojem osobnosť. Podľa Egypťanov mohli mať Ba, svoj jedinečný charakter, aj neživé predmety a skutočne, v Starej ríši boli často pyramídy nazývané Ba ich majiteľov. Podobne ako duša, aj Ba žilo ďalej po smrti tela. Zvyčajne bolo zobrazované ako vták s ľudskou hlavou, ktorý vylieta z hrobky, aby sa spojilo s Ka na druhom svete.

Slovo bau je odvodené od tohoto pojmu. Jeho význam bol „moc“, „sila“ alebo „mocnosť“, obzvlášť niektorého boha. Keď boh vstupoval do ľudských záležitostí, bolo to podľa Egypťanov bau tohoto boha, ktoré konalo. Z tohoto pohľadu bol faraón považovaný za božie Ba alebo bol niektorý z bohov považovaný za Ba boha iného.