Hlava

rozlišovacia stránka

Hlava môže byť:

  • v biológii: predná resp. horná, u človeka guľovitá, časť tela, pozri hlava (anatómia)
  • vec podobná takejto prednej časti tela, napr. v strojárstve:
    • ukončenie spojovacej súčiastky, napr. hlava čapu, hlava skrutky
    • horná časť stroja alebo zariadenia, napr. revolverová hlava
  • kapitola, oddiel v knihe
  • prenesene:
  • vedúca alebo zodpovedná osoba, napr. hlava štátu
  • album skupiny Peter Bič Project, pozri Hlava (album)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.