Bahrový potok je krátky potok na dolnej Orave, vo východnej časti okresu Dolný Kubín. Je to pravostranný prítok Chlebnického potoka, meria 1,1 km a je tokom V. rádu.

Bahrový potok
potok
Zdrojnica Úboč, Oravská vrchovina
Ústie Chlebnický potok, Chlebnice
Dĺžka 1,1 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-04-039
Číslo recipienta 4-21-04-881?
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Tečie v Oravskej vrchovine[1], kde pramení na severozápadnom svahu Úboče v nadmorskej výške približne 695 m n. m., severovýchodne od centra obce Chlebnice.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie prevažne západným smerom, na hornom toku priberá ľavostranný prítok prameniaci východne od kóty 705,5 m. Ďalej tečie na krátkom úseku na severozápad, následne opäť na západ a preteká intravilánom Chlebníc. Tu podteká cestu III. triedy Dlhá nad Oravou - Chlebnice a severne od centra obce sa v nadmorskej výške cca 568 m n. m. vlieva do Chlebnického potoka.[2]

Iné názvy

upraviť
  • Bahrov potok
  • Bahrov potôčik

Referencie

upraviť
  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  • Majtán, Milan - Rymut, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 208 s. ISBN 80-224-0906-5
  • Turistický atlas Slovensko 1:50 000, SHOCART, Zádveřice 2005
  • Chočské vrchy - Vodná nádrž Liptovská Mara, Edícia turistických máp 1:50 000, VKÚ, a.s., Harmanec 2002