Bakalár umenia (BcA.) je akademický titul, ktorý sa udeľuje v Česku absolventom prvého (bakalárskeho) stupňa vysokoškolského štúdia v umeleckých študijných programoch. Na Slovensku sa tento titul neudeľuje a absolventom umeleckých odborov sa udeľuje titul Bc. BcA. je približne ekvivalentný zahraničnému Bachelor of Fine Arts (BFA).